Bán Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :27-07-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
27-07-21 Đắc Lắc
Quảng Nam
26-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
242
25-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
234
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
255
23-07-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
250
22-07-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
283
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đà Nẵng272
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
282
19-07-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
255
18-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
236
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
270
16-07-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
240
15-07-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
243
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng281
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
252
12-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
240
11-07-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
273
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
237
09-07-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
242
08-07-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
272
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
223
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
224
05-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
285
04-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum228
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
264
02-07-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận251
01-07-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
236
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
290
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
284
28-06-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
249
27-06-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
257
26-06-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
246