Bán Số Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :02-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
02-07-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
01-07-20Đồng Nai: 40,
Cần Thơ: 81,
Sóc Trăng: 33
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
244
30-06-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 53,
Bạc Liêu: 83
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
228
29-06-20TP HCM: 35,
Đồng Tháp: 90,
Cà Mau: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
269
28-06-20Tiền Giang: 26,
Kiên Giang: 07,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
229
27-06-20TP HCM: 65,
Long An: 28,
Bình Phước: 26,
Hậu Giang: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
26-06-20Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 23
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
240
25-06-20Tây Ninh: 62,
An Giang: 03,
Bình Thuận: 94
Trúng Bình Thuận223
24-06-20Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 35,
Sóc Trăng: 00
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
263
23-06-20Bến Tre: 88,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 77
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
218
22-06-20TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 55,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
228
21-06-20Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 87,
Đà Lạt: 63
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
20-06-20TP HCM: 43,
Long An: 48,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 04
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
247
19-06-20Vĩnh Long: 25,
Bình Dương: 25,
Trà Vinh: 79
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
18-06-20Tây Ninh: 40,
An Giang: 60,
Bình Thuận: 65
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
248
17-06-20Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 97,
Sóc Trăng: 94
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
245
16-06-20Bến Tre: 52,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 91
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
257
15-06-20TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 84,
Cà Mau: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
247
14-06-20Tiền Giang: 77,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 54
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
262
13-06-20TP HCM: 07,
Long An: 09,
Bình Phước: 82,
Hậu Giang: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
260
12-06-20Vĩnh Long: 71,
Bình Dương: 36,
Trà Vinh: 22
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
231
11-06-20Tây Ninh: 88,
An Giang: 88,
Bình Thuận: 05
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
246
10-06-20Đồng Nai: 86,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 30
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
236
09-06-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 10,
Bạc Liêu: 09
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
258
08-06-20TP HCM: 64,
Đồng Tháp: 48,
Cà Mau: 59
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253
07-06-20Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 16,
Đà Lạt: 94
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
227
06-06-20TP HCM: 35,
Long An: 68,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 55
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
258
05-06-20Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 31,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
254
04-06-20Tây Ninh: 89,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
244
03-06-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 32,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
284
02-06-20Bến Tre: 57,
Vũng Tàu: 62,
Bạc Liêu: 62
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
256
01-06-20TP HCM: 72,
Đồng Tháp: 75,
Cà Mau: 33
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259