Bán Số Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :16-04-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-04-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
31-03-20Bến Tre: 960,714,
Vũng Tàu: 521,977,
Bạc Liêu: 713,885
Trúng 960 Bến Tre,
Trúng 713 Bạc Liêu
740
30-03-20TP HCM: 181,428,
Đồng Tháp: 564,885,
Cà Mau: 214,017
Trúng 181 TP HCM,
Trúng 564 Đồng Tháp
559
29-03-20Tiền Giang: 813,405,
Kiên Giang: 830,309,
Đà Lạt: 922,932
Trúng 813 Tiền Giang,
Trúng 922 Đà Lạt
667
28-03-20TP HCM: 358,919,
Long An: 713,546,
Bình Phước: 520,556,
Hậu Giang: 421,686
Trúng 358 TP HCM,
Trúng 713 Long An,
Trúng 520 Bình Phước,
Trúng 421 Hậu Giang
510
27-03-20Vĩnh Long: 015,070,
Bình Dương: 453,885,
Trà Vinh: 409,460
Trúng 015 Vĩnh Long,
Trúng 453 Bình Dương,
Trúng 409 Trà Vinh
281
26-03-20Tây Ninh: 852,546,
An Giang: 822,028,
Bình Thuận: 695,020
Trúng 852 Tây Ninh,
Trúng 695 Bình Thuận
625
25-03-20Đồng Nai: 347,616,
Cần Thơ: 219,028,
Sóc Trăng: 598,344
Trúng 347 Đồng Nai,
Trúng 219 Cần Thơ
605
24-03-20Bến Tre: 768,041,
Vũng Tàu: 071,388,
Bạc Liêu: 587,488
Trúng 071 Vũng Tàu,
Trúng 587 Bạc Liêu
536
23-03-20TP HCM: 627,600,
Đồng Tháp: 294,740,
Cà Mau: 347,251
Trúng 294 Đồng Tháp658
22-03-20Tiền Giang: 288,048,
Kiên Giang: 696,102,
Đà Lạt: 323,294
Trúng 288 Tiền Giang560
21-03-20TP HCM: 099,112,
Long An: 482,306,
Bình Phước: 037,890,
Hậu Giang: 859,193
Trúng 482 Long An,
Trúng 037 Bình Phước,
Trúng 859 Hậu Giang
571
20-03-20Vĩnh Long: 537,438,
Bình Dương: 197,427,
Trà Vinh: 658,583
Trúng 197 Bình Dương,
Trúng 658 Trà Vinh
620
19-03-20Tây Ninh: 735,823,
An Giang: 193,122,
Bình Thuận: 912,372
Trúng 735 Tây Ninh,
Trúng 912 Bình Thuận
589
18-03-20Đồng Nai: 928,385,
Cần Thơ: 739,977,
Sóc Trăng: 086,301
Trúng 928 Đồng Nai,
Trúng 739 Cần Thơ,
Trúng 086 Sóc Trăng
793
17-03-20Bến Tre: 342,853,
Vũng Tàu: 256,276,
Bạc Liêu: 525,415
Trúng 342 Bến Tre,
Trúng 256 Vũng Tàu,
Trúng 525 Bạc Liêu
624
16-03-20TP HCM: 611,250,
Đồng Tháp: 051,115,
Cà Mau: 340,761
Trúng 611 TP HCM,
Trúng 051 Đồng Tháp,
Trúng 340 Cà Mau
474
15-03-20Tiền Giang: 656,031,
Kiên Giang: 309,159,
Đà Lạt: 002,388
Trúng 656 Tiền Giang,
Trúng 309 Kiên Giang,
Trúng 002 Đà Lạt
305
14-03-20TP HCM: 319,131,
Long An: 412,453,
Bình Phước: 870,991,
Hậu Giang: 795,512
Trúng 319 TP HCM,
Trúng 870 Bình Phước,
Trúng 795 Hậu Giang
668
13-03-20Vĩnh Long: 651,779,
Bình Dương: 682,856,
Trà Vinh: 648,694
Trúng 651 Vĩnh Long,
Trúng 682 Bình Dương,
Trúng 648 Trà Vinh
791
12-03-20Tây Ninh: 253,947,
An Giang: 904,063,
Bình Thuận: 011,958
Trúng 253 Tây Ninh,
Trúng 904 An Giang,
Trúng 011 Bình Thuận
289
11-03-20Đồng Nai: 576,079,
Cần Thơ: 550,755,
Sóc Trăng: 617,363
Trúng 576 Đồng Nai,
Trúng 550 Cần Thơ,
Trúng 617 Sóc Trăng
907
10-03-20Bến Tre: 434,457,
Vũng Tàu: 654,860,
Bạc Liêu: 406,510
Trúng Bến Tre,
Trúng 654 Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
721
09-03-20TP HCM: 062,459,
Đồng Tháp: 282,714,
Cà Mau: 002,930
Trúng 062 TP HCM,
Trúng 282 Đồng Tháp,
Trúng 002 Cà Mau
405
08-03-20Tiền Giang: 764,988,
Kiên Giang: 564,359,
Đà Lạt: 521,763
Trúng 764 Tiền Giang,
Trúng 564 Kiên Giang
617
07-03-20TP HCM: 993,002,
Long An: 610,475,
Bình Phước: 641,278,
Hậu Giang: 929,884
Trúng 641 Bình Phước,
Trúng 929 Hậu Giang
479
06-03-20Vĩnh Long: 165,383,
Bình Dương: 886,056,
Trà Vinh: 268,907
Trúng 165 Vĩnh Long,
Trúng 886 Bình Dương,
Trúng 268 Trà Vinh
375
05-03-20Tây Ninh: 846,770,
An Giang: 672,785,
Bình Thuận: 643,578
Trúng 846 Tây Ninh,
Trúng 672 An Giang,
Trúng 643 Bình Thuận
536
04-03-20Đồng Nai: 931,736,
Cần Thơ: 049,334,
Sóc Trăng: 445,982
Trúng 931 Đồng Nai,
Trúng 049 Cần Thơ,
Trúng 445 Sóc Trăng
855
03-03-20Bến Tre: 706,587,
Vũng Tàu: 631,324,
Bạc Liêu: 211,012
Trúng 706 Bến Tre454
02-03-20TP HCM: 329,173,
Đồng Tháp: 312,139,
Cà Mau: 777,434
Trúng 329 TP HCM,
Trúng 312 Đồng Tháp,
Trúng 777 Cà Mau
666
01-03-20Tiền Giang: 839,105,
Kiên Giang: 566,402,
Đà Lạt: 590,440
Trúng 839 Tiền Giang,
Trúng 590 Đà Lạt
543