Bán Số Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :02-07-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
02-07-20
01-07-2000,30,92,07Trượt161
30-06-2027,56,79,29Trúng143
29-06-2029,81,45,90Trúng159
28-06-2064,93,53,79Trúng148
27-06-2061,10,94,20Trúng131
26-06-2022,67,37,62Trúng131
25-06-2028,72,79,98Trúng149
24-06-2067,20,78,54Trúng148
23-06-2070,42,47,89Trúng122
22-06-2038,49,19,43Trúng146
21-06-2095,21,01,98Trúng166
20-06-2045,17,90,42Trúng159
19-06-2004,69,88,13Trúng137
18-06-2097,89,82,44Trượt133
17-06-2093,79,67,83Trượt158
16-06-2092,03,10,19Trượt131
15-06-2075,72,22,78Trượt163
14-06-2049,02,83,94Trúng145
13-06-2010,99,81,96Trượt136
12-06-2033,55,34,71Trúng145
11-06-2032,31,59,18Trúng132
10-06-2067,96,48,30Trúng136
09-06-2077,11,27,18Trượt127
08-06-2095,41,20,85Trúng162
07-06-2021,08,42,45Trúng144
06-06-2095,52,22,92Trúng122
05-06-2042,13,00,76Trúng121
04-06-2027,37,54,42Trúng140
03-06-2033,79,36,48Trúng169
02-06-2067,26,83,27Trúng129
01-06-2098,20,68,78Trúng158
31-05-2079,52,34,31Trúng159
30-05-2031,23,27,14Trượt137