Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :27-07-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
27-07-21
26-07-2197,63,11,41,04,35,90,59Trượt196
25-07-2180,89,56,92,72,73,62,44Ăn đề 80156
24-07-2141,78,89,35,96,23,05,38Ăn đề 96151
23-07-2134,43,24,93,29,76,94,41Ăn đề 24168
22-07-2146,67,66,84,44,97,91,48Ăn đề 66193
21-07-2188,59,22,84,35,50,75,42Ăn đề 88165
20-07-2136,61,73,01,35,87,96,54Ăn đề 36156
19-07-2133,03,90,98,88,38,59,40Ăn đề 33175
18-07-2172,27,81,47,40,62,96,69Ăn đề 72188
17-07-2197,01,79,86,52,00,12,73Ăn 79166
16-07-2114,05,28,27,46,36,13,35Trượt167
15-07-2149,69,38,46,02,95,57,72Ăn đề 57188
14-07-2163,03,18,06,73,85,43,84Trượt155
13-07-2107,70,60,64,68,58,76,72Ăn 07194
12-07-2103,09,66,00,05,77,95,23Ăn đề 23195
11-07-2165,98,78,22,32,01,02,94Ăn đề 94173
10-07-2194,81,43,17,01,67,31,66Ăn đề 94199
09-07-2178,53,47,60,83,41,29,68Ăn đề 60181
08-07-2153,60,22,46,63,70,68,00Ăn đề 46190
07-07-2166,65,89,88,81,21,90,24Ăn đề 89191
06-07-2147,14,37,31,98,60,05,62Trượt182
05-07-2147,01,85,54,78,90,12,14Ăn đề 01167
04-07-2103,96,64,08,53,50,16,77Ăn đề 77198
03-07-2108,39,44,26,35,10,77,50Trượt184
02-07-2176,29,99,81,97,44,10,62Ăn đề 81184
01-07-2130,60,83,10,82,01,75,58Ăn đề 75158
30-06-2111,89,62,96,73,76,79,22Trượt159
29-06-2187,70,91,32,44,09,33,69Ăn đề 91164
28-06-2134,27,38,19,63,00,69,29Trượt164
27-06-2131,32,63,20,87,10,30,36Ăn 87176
26-06-2141,71,12,20,90,35,79,45Ăn đề 90182
25-06-2195,78,97,16,66,20,67,54Trượt177
24-06-2114,54,79,70,03,61,56,44Ăn đề 79181